Om oss

För allmänna frågor, priser eller reklamationer.

Löpande beställningar görs mot denna adress.

Leverantörsfakturor skickas till denna adress.

Försäljning & Marknad - Trä

VD/Ägare
Fredrik Grundberg
090 - 348 30 21
070 - 600 74 09

Emballagemontör
Robert Ahlström
090 - 348 30 25
070 - 587 18 70

Emballagemontör
Fredrik Johansson

Försäljning & Marknad - Cellplast

Emballagemontör Cellplast
Jonas Nilsson

Emballagemontör
Sandra Sjöström
070 - 587 79 90
090 - 348 30 24 

Produktion Trä

Produktionsledare
Christer Hellqvist
090 - 348 30 26
070 - 691 30 26

Beredning
Bernt Mårtensson