Brand hos vår underleverantör

Brand hos vår underleverantör

Materialbrist under Q1 2017

En omfattande maskinbrand hos en av våra underleverantörer i Europa har tyvärr orsakat stor skada på en del av maskinparken och även en del lagerhållet material av Alveobloc.

Detta får omfattande konsekvenser vad gäller tillgång av Alveobloc under Q1 2017. Vi kommer i fortsättningen att använda oss av likvärdiga material från andra leverantörer, tills dess att nya leveranser sker från vår producent.

Kraftiga prishöjningar på motsvarande material kommer att ske. 

Färgade skuminredningar i andra färger än svart kan för närvarande produceras och levereras, men kan inte garanteras under hela 2017.

2017-01-13 07:42