VIKTIG INFO - Förändringar av mail kommunikation

VIKTIG INFO - Förändringar av mail kommunikation

Förändringar kring ordermottagning och invoice.

Från och med 1 September 2016 förändrar vi våra rutiner kring kommunikationen och hantering av order och invoice kommunikation. 

ORDER
Kunder med löpande avrop skall från och med 1 September 2016 kommunicera dessa avrop mot följande mailadress:
order@advect.se

INVOICE
Leverantörer som önskar använda mail för invoice ombeds från och med 1 September 2016 använda sig av följande mailadress:
invoice@advect.se

ÖVRIGT
Övrigt kommunikation såsom offertförfrågning, reklamationer och andra ärenden hänvisas till kontakt@advect.se alternativt Mathias Pada eller Fredrik Grundberg.

Förändringar genomförs löapande och information kommer att skickas ut till samtliga berörda kunder löpande under hösten. 

Mathias Pada - Account Manager

2016-08-30 20:56